Apt. 2 camere B2-Et1-Ap1

22.06.2017

Suprafata utila: 51,6 mpu
— Hol: 7,3 mpu
— Living Room: 15,3 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et1-Ap2

Suprafata utila: 86,9 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Balcon: 11,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et1-Ap3

Suprafata utila: 66,3 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21,9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon: 14,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et1-Ap4

Suprafata utila: 66,3 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21.9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon 1: 14,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et1-Ap5

Suprafata utila: 87,0 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,5 mpu
— Balcon: 11,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et1-Ap6

Suprafata utila: 55,5 mpu
— Hol: 5,2 mpu
— Living Room: 20.7 mpu
— Bucatarie: 7,9 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,6 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et2-Ap7

Suprafata utila: 51,6 mpu
— Hol: 7,3 mpu
— Living Room: 15,3 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et2-Ap8

Suprafata utila: 84,4 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,5 mpu
— Balcon: 9,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et2-Ap9

Suprafata utila: 56,8 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21,9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon: 4,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et2-Ap10

Suprafata utila: 56,8 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21.9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon 1: 4,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et2-Ap11

Suprafata utila: 84,4 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,5 mpu
— Balcon: 9,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et2-Ap12

Suprafata utila: 55,5 mpu
— Hol: 5,2 mpu
— Living Room: 20.7 mpu
— Bucatarie: 7,9 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,6 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et3-Ap13

Suprafata utila: 51,6 mpu
— Hol: 7,3 mpu
— Living Room: 15,3 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et3-Ap14

Suprafata utila: 84,4 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,5 mpu
— Balcon: 9,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et3-Ap15

Suprafata utila: 56,8 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21,9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon: 4,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et3-Ap16

Suprafata utila: 56,8 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21.9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon 1: 4,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et3-Ap17

Suprafata utila: 84,4 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,5 mpu
— Balcon: 9,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et3-Ap18

Suprafata utila: 55,5 mpu
— Hol: 5,2 mpu
— Living Room: 20.7 mpu
— Bucatarie: 7,9 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,6 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et4-Ap19

Suprafata utila: 51,6 mpu
— Hol: 7,3 mpu
— Living Room: 15,3 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Baie: 3,8 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B2-Et4-Ap20

Suprafata utila: 84,4 mpu
— Hol: 9,9 mpu
— Living Room: 22,2 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Baie: 5,4 mpu
— Dormitor: 13,5 mpu
— Dormitor: 12,5 mpu
— Grup Sanitar: 3,5 mpu
— Balcon: 9,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et4-Ap21

Suprafata utila: 56,8 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21,9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon: 4,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B2-Et4-Ap22

Suprafata utila: 56,8 mpu
— Hol: 6,3 mpu
— Living Room: 21.9 mpu
— Bucatarie: 7,6 mpu
— Baie: 3,9 mpu
— Dormitor: 12,3 mpu
— Balcon 1: 4,8 mpu

Citeste mai departe...
Page 1 of 3123