Apt. 3 camere B3-Et1-Ap1

27.06.2017

Suprafata utila: 79,4 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,3 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon 1: 6,2 mpu
— Balcon 2: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et1-Ap2

Suprafata utila: 67,7 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 20.5 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Balcon: 12 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et1-Ap3

Suprafata utila: 87 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 20.5 mpu
— Bucatarie: 8,2 mpu
— Balcon: 8,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et1-Ap4

Suprafata utila: 62,8 mpu
— Hol: 5,5 mpu
— Baie: 4,1 mpu
— Bucatarie: 9,9 mpu
— Living Room: 20.2 mpu
— Dormitor: 12,1 mpu
— Balcon: 11 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et2-Ap5

Suprafata utila: 73,3 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et2-Ap6

Suprafata utila: 62,1 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 19.5 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 7,9 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et2-Ap7

Suprafata utila: 95,5 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 19.05 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 18,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et2-Ap8

Suprafata utila: 62,9 mpu
— Hol: 5,5 mpu
— Baie: 4,2 mpu
— Bucatarie: 9,9 mpu
— Living Room: 20.2 mpu
— Dormitor: 12,1 mpu
— Balcon: 11 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et3-Ap9

Suprafata utila: 73,3 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et3-Ap10

Suprafata utila: 62,1 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 19,5 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 7,9 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et3-Ap11

Suprafata utila: 95,05 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 19.05 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 18,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et3-Ap12

Suprafata utila: 62,9 mpu
— Hol: 5,5 mpu
— Baie: 4,2 mpu
— Bucatarie: 9,9 mpu
— Living Room: 20.2 mpu
— Dormitor: 12,1 mpu
— Balcon: 11 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et4-Ap13

Suprafata utila: 73,3 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et4-Ap14

Suprafata utila: 62,1 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 19,5 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 7,9 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et4-Ap15

Suprafata utila: 95,05 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 19.05 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 18,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et4-Ap16

Suprafata utila: 62,9 mpu
— Hol: 5,5 mpu
— Baie: 4,2 mpu
— Bucatarie: 9,9 mpu
— Living Room: 20,2 mpu
— Dormitor: 12,1 mpu
— Balcon: 11 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et5-Ap17

Suprafata utila: 77,8 mpu
— Hol: 4,1 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie 1: 4,4 mpu
— Dormitor 1: 12,7 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 22 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et5-Ap18

Suprafata utila: 124,5 mpu
— Hol: 10,2 mpu
— Grup Sanitar: 2,2 mpu
— Baie 1: 3,4 mpu
— Baie 2: 4,7 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Living Room: 19,4 mpu
— Dormitor 1: 14,2 mpu
— Dormitor 2: 15,7 mpu
— Balcon 1: 15,9 mpu
— Balcon 2: 31,4 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et5-Ap19

Suprafata utila: 89 mpu
— Hol: 8,7 mpu
— Baie 1: 4,4 mpu
— Grup Sanitar: 3,6 mpu
— Bucatarie: 8,7 mpu
— Living Room: 20,9 mpu
— Dormitor 1: 12,4 mpu
— Dormitor 2: 19,3 mpu
— Balcon 1: 2,4 mpu
— Balcon 2: 8,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et6-Ap20

Suprafata utila: 83 mpu
— Hol: 4,1 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,4 mpu
— Dormitor 1: 12,7 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 22 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu
— Balcon 2: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et6-Ap21

Suprafata utila: 103,9 mpu
— Hol: 10,2 mpu
— Grup Sanitar: 2,2 mpu
— Baie 1: 3,4 mpu
— Baie 2: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 14,2 mpu
— Dormitor 2: 15,7 mpu
— Living Room: 19,4 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Balcon 1: 11 mpu
— Balcon 2: 11 mpu
— Balcon 3: 4,7 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et6-Ap22

Suprafata utila: 86,6 mpu
— Hol: 8,7 mpu
— Baie: 4,4 mpu
— Grup Sanitar: 3,6 mpu
— Bucatarie: 8,7 mpu
— Living Room: 20,9 mpu
— Dormitor 1: 12,4 mpu
— Dormitor 2: 19,3 mpu
— Balcon: 8,6 mpu

Citeste mai departe...
Page 1 of 212