Facebook button

Apt. 3 camere B3-Et2-Ap5

27.06.2017

Suprafata utila: 73,3 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et2-Ap6

Suprafata utila: 62,1 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 19.5 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 7,9 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et4-Ap13

Suprafata utila: 73,3 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et4-Ap14

Suprafata utila: 62,1 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 19,5 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 7,9 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et5-Ap17

Suprafata utila: 77,8 mpu
— Hol: 4,1 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie 1: 4,4 mpu
— Dormitor 1: 12,7 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 22 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B3-Et8-Ap28

Suprafata utila: 60,8 mpu
— Hol: 5,6 mpu
— Baie: 4 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Living Room: 20,2 mpu
— Dormitor: 12,8 mpu
— Balcon: 8,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B1-Et3-Ap9

19.06.2017

Suprafata utila: 62,9 mpu
— Hol: 5,5 mpu
— Baie: 4,2 mpu
— Bucatarie: 9,9 mpu
— Living Room: 20.2 mpu
— Dormitor: 12,1 mpu
— Balcon: 11 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B1-Et4-Ap13

Suprafata utila: 62,9 mpu
— Hol: 5,5 mpu
— Baie: 4,2 mpu
— Bucatarie: 9,9 mpu
— Living Room: 20,2 mpu
— Dormitor: 12,1 mpu
— Balcon: 11 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B1-Et4-Ap15

Suprafata utila: 62,1 mpu
— Hol: 9,7 mpu
— Baie: 3,7 mpu
— Dormitor: 13,6 mpu
— Living Room: 19,5 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 7,9 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et4-Ap16

Suprafata utila: 73,3 mpu
— Hol: 3,9 mpu
— Living Room + Bucatarie: 27,1 mpu
— Baie 1: 4,7 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 11,5 mpu
— Dormitor 2: 12,7 mpu
— Balcon: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et5-Ap19

Suprafata utila: 77,8 mpu
— Hol: 4,1 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie 1: 4,4 mpu
— Dormitor 1: 12,7 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 22 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B1-Et7-Ap23

Suprafata utila: 60,8 mpu
— Hol: 5,6 mpu
— Baie: 4 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Living Room: 20,2 mpu
— Dormitor: 12,8 mpu
— Balcon: 8,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 2 camere B1-Et8-Ap26

Suprafata utila: 60,8 mpu
— Hol: 5,6 mpu
— Baie: 4 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Living Room: 20,2 mpu
— Dormitor: 12,8 mpu
— Balcon: 8,6 mpu

Citeste mai departe...