Facebook button

Apt. 3 camere B3-Et4-Ap15

27.06.2017

Suprafata utila: 95,05 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 19.05 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 18,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et5-Ap19

Suprafata utila: 89 mpu
— Hol: 8,7 mpu
— Baie 1: 4,4 mpu
— Grup Sanitar: 3,6 mpu
— Bucatarie: 8,7 mpu
— Living Room: 20,9 mpu
— Dormitor 1: 12,4 mpu
— Dormitor 2: 19,3 mpu
— Balcon 1: 2,4 mpu
— Balcon 2: 8,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et6-Ap20

Suprafata utila: 83 mpu
— Hol: 4,1 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,4 mpu
— Dormitor 1: 12,7 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 22 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu
— Balcon 2: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et7-Ap23

Suprafata utila: 81,4 mpu
— Hol: 3 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 12,8 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 23,9 mpu
— Sas: 4,6 mpu
— Bucatarie: 6,9 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu
— Balcon 2: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et8-Ap26

Suprafata utila: 81,4 mpu
— Hol: 3 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 12,8 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 23,9 mpu
— Sas: 4,6 mpu
— Bucatarie: 6,9 mpu
— Balcon: 5,3 mpu
— Balcon: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B3-Et8-Ap27

Suprafata utila: 88,8 mpu
— Hol: 8,5 mpu
— Baie 1: 3,9 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Dormitor 1: 12,9 mpu
— Dormitor 2: 12,6 mpu
— Living Room: 18,5 mpu
— Bucatarie: 7,5 mpu
— Balcon: 4,7 mpu
— Terasa: 17 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et2-Ap6

19.06.2017

Suprafata utila: 95,5 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 19.05 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 18,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et4-Ap14

Suprafata utila: 95,05 mpu
— Hol: 14,6 mpu
— Baie 1: 4,3 mpu
— Dormitor 1: 14,7 mpu
— Dormitor 2: 13,3 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Living Room: 19.05 mpu
— Bucatarie: 7,7 mpu
— Balcon: 18,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et5-Ap17

Suprafata utila: 89 mpu
— Hol: 8,7 mpu
— Baie 1: 4,4 mpu
— Grup Sanitar: 3,6 mpu
— Bucatarie: 8,7 mpu
— Living Room: 20,9 mpu
— Dormitor 1: 12,4 mpu
— Dormitor 2: 19,3 mpu
— Balcon 1: 2,4 mpu
— Balcon 2: 8,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et5-Ap18

Suprafata utila: 124,5 mpu
— Hol: 10,2 mpu
— Grup Sanitar: 2,2 mpu
— Baie 1: 3,4 mpu
— Baie 2: 4,7 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Living Room: 19,4 mpu
— Dormitor 1: 14,2 mpu
— Dormitor 2: 15,7 mpu
— Balcon 1: 15,9 mpu
— Balcon 2: 31,4 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et6-Ap20

Suprafata utila: 86,6 mpu
— Hol: 8,7 mpu
— Baie: 4,4 mpu
— Grup Sanitar: 3,6 mpu
— Bucatarie: 8,7 mpu
— Living Room: 20,9 mpu
— Dormitor 1: 12,4 mpu
— Dormitor 2: 19,3 mpu
— Balcon: 8,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et6-Ap21

Suprafata utila: 103,9 mpu
— Hol: 10,2 mpu
— Grup Sanitar: 2,2 mpu
— Baie 1: 3,4 mpu
— Baie 2: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 14,2 mpu
— Dormitor 2: 15,7 mpu
— Living Room: 19,4 mpu
— Bucatarie: 7,4 mpu
— Balcon 1: 11 mpu
— Balcon 2: 11 mpu
— Balcon 3: 4,7 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et6-Ap22

Suprafata utila: 83 mpu
— Hol: 4,1 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,4 mpu
— Dormitor 1: 12,7 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 22 mpu
— Sas: 4,7 mpu
— Bucatarie: 9,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu
— Balcon 2: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et7-Ap24

Suprafata utila: 141,4 mpu
— Hol: 8,5 mpu
— Baie 1: 3,9 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Dormitor 1: 12,9 mpu
— Dormitor 2: 12,6 mpu
— Living Room: 18,5 mpu
— Bucatarie: 7,5 mpu
— Balcon: 4,7 mpu
— Terasa: 69,6 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et7-Ap25

Suprafata utila: 81,4 mpu
— Hol: 3 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 12,8 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 23,9 mpu
— Sas: 4,6 mpu
— Bucatarie: 6,9 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu
— Balcon 2: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et8-Ap27

Suprafata utila: 88,8 mpu
— Hol: 8,5 mpu
— Baie 1: 3,9 mpu
— Baie 2: 3,2 mpu
— Dormitor 1: 12,9 mpu
— Dormitor 2: 12,6 mpu
— Living Room: 18,5 mpu
— Bucatarie: 7,5 mpu
— Balcon: 4,7 mpu
— Terasa: 17 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et8-Ap28

Suprafata utila: 81,4 mpu
— Hol: 3 mpu
— Grup Sanitar: 3,4 mpu
— Baie: 4,7 mpu
— Dormitor 1: 12,8 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Living Room: 23,9 mpu
— Sas: 4,6 mpu
— Bucatarie: 6,9 mpu
— Balcon: 5,3 mpu
— Balcon: 5,2 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et9-Ap29

Suprafata utila: 122,3 mpu
— Living Room + Bucatarie: 28 mpu
— Baie 1: 3,2 mpu
— Baie 2: 4,5 mpu
— Hol: 5,2 mpu
— Dormitor 1: 11,0 mpu
— Dormitor 2: 15,8 mpu
— Balcon 1: 17,2 mpu
— Balcon 2: 8,6 mpu
— Terasa: 28,8 mpu

Citeste mai departe...

Apt. 3 camere B1-Et9-Ap30

Suprafata utila: 114,6 mpu
— Living Room + Bucatarie: 32 mpu
— Baie 1: 3,4 mpu
— Baie 2: 4,7 mpu
— Camara: 2,9 mpu
— Hol: 7,8 mpu
— Dormitor 1: 12,8 mpu
— Dormitor 2: 11,6 mpu
— Balcon 1: 5,3 mpu
— Terasa: 34,1 mpu

Citeste mai departe...